Priatelia srdečne vás pozývame na 3. mesiánsku konferenciu s hosťom Richardom Harveyom Ph.D.

Richard Harvey je rabín , mesiánsky žid a bude hovoriť na tému Izrael a cirkev – vzťah a budúcnosť

Konferencia sa koná 6.12.2018 od 9.30-17.00 v priestoroch Daddys Cafe v Prievidzi

Chvály – Radostné Srdce

Pozvánka s programom

Srdečne vás pozývame na nedeľné zhromaždenie s hosťami z NR SR , Dušanom Uhrínom a Martinom Vráblom

Dušan bol 17 rokov kazateľom, toho času slúži poslancom v NRSR, osobám pôsobiacich vo VÚC-kách,  miestnych samosprávach a iných oblastiach štátnej správy s cieľom zvýšiť Boží vplyv na spravovaní Slovenska. Jeho služba je osobná, apolitická a nadkonfesijná, prioritne zameraná na prehĺbenie vzťahu politikov s Bohom. Zúčastňuje sa modlitebných stretnutí v Bratislave v priestoroch NR SR, na hrade a spoločenstvách kresťanov, ako aj modlitebných stretnutí vo viacerých mestách SR.

Martin posledných sedem a pol roka pôsobí v politike ako poradca, konzultant a predovšetkým ako modlitebník. 

V NRSR organizuje modlitebné stretnutia, individuálne i spoločné.

Podporuje  a spolupracuje s kresťanskými politikmi v NRSR, ale i v komunálnej politike.

Taktiež je medzinárodným zástupcom SR v European Union of Prayer.

 

Priatelia , blíži sa čas nášho stretnutia BTC so Štefanom Hornom.

Pripravuje ho  KC Útočište z Bernolákova v termíne  17. november 2018 od 9.30 do 18.00

Miesto: Kresťanské centrum Berea, Modra-Harmónia,  http://www.berea.sk

Téma BTC:  Slúžme Bohu s radosťou

Heslo: Filip. 2.1 „Ak je teda nejaké potešenie v Kristovi, ak nejaké povzbudenie lásky, ak nejaké spoločenstvo Ducha, ak nejaká srdečná sústrasť a zľutovanie, to robte.“

Základ z Písma: List Filipänom 2. a 3. kapitola. Odporúčame prečítať si tento text.

Program :  17.11.2018  sobota od 9.30 do 12.30

Chvály – Bernolákovskí

  1. Téma – Štefan Horn: – Potešenie v Kristu, On sa vyprázdnil, stal služobníkom, opustil svoju slávu, moc… a Boh ho povýšil.
  2. Téma – Peter Mekýš: Povzbudenie lásky- príklady Timotea a Epafrasa

Od 12.30 do 16.00 obedná prestávka s rozhovormi a modlitbami k danej téme.

Od 16.00 do 18.00 pokračujeme spolu.

Chvály – Partizánski

  1. Téma – Štefan Horn: Spoločenstvo Ducha s apoštolom Pavlom

Obed sobota: je objednaný výborný obed, ktorý nám privezú, cena 7Euro

Poplatok za pobyt na chate bez ubytovania: 3 Euro

Konferenčný poplatok: 2 Euro

Všetkých vás srdečne pozývame