BTC so Štefanom Hornom v Modre-Harmónii

Priatelia , blíži sa čas nášho stretnutia BTC so Štefanom Hornom.

Pripravuje ho  KC Útočište z Bernolákova v termíne  17. november 2018 od 9.30 do 18.00

Miesto: Kresťanské centrum Berea, Modra-Harmónia,  http://www.berea.sk

Téma BTC:  Slúžme Bohu s radosťou

Heslo: Filip. 2.1 „Ak je teda nejaké potešenie v Kristovi, ak nejaké povzbudenie lásky, ak nejaké spoločenstvo Ducha, ak nejaká srdečná sústrasť a zľutovanie, to robte.“

Základ z Písma: List Filipänom 2. a 3. kapitola. Odporúčame prečítať si tento text.

Program :  17.11.2018  sobota od 9.30 do 12.30

Chvály – Bernolákovskí

  1. Téma – Štefan Horn: – Potešenie v Kristu, On sa vyprázdnil, stal služobníkom, opustil svoju slávu, moc… a Boh ho povýšil.
  2. Téma – Peter Mekýš: Povzbudenie lásky- príklady Timotea a Epafrasa

Od 12.30 do 16.00 obedná prestávka s rozhovormi a modlitbami k danej téme.

Od 16.00 do 18.00 pokračujeme spolu.

Chvály – Partizánski

  1. Téma – Štefan Horn: Spoločenstvo Ducha s apoštolom Pavlom

Obed sobota: je objednaný výborný obed, ktorý nám privezú, cena 7Euro

Poplatok za pobyt na chate bez ubytovania: 3 Euro

Konferenčný poplatok: 2 Euro

Všetkých vás srdečne pozývame