Kazateľ: Mária Wiesnerová

Kazateľ: Mária Wiesnerová, Peter Wiesner | Series: Zborová dovolenka 2020

Bible Text: Jer17:9-10 | Kazateľ: Mária Wiesnerová | Series: Srdce

Bible Text: Ez 36:26 , Pr4:23 | Kazateľ: Mária Wiesnerová | Series: Srdce

kazateľ: Mária Wiesnerová

kazateľ: Mária Wiesnerová

Bible Text: Žalm 39,5 | kazateľ: Mária Wiesnerová | Series: História Radostného srdca

Bible Text: Žalm 139,23-24 | kazateľ: Mária Wiesnerová | Series: História Radostného srdca