Kazateľ: Mária Wiesnerová

Kazateľ: Mária Wiesnerová, Peter Wiesner | Series: Zborová dovolenka 2020

Bible Text: Jer17:9-10 | Kazateľ: Mária Wiesnerová | Series: Srdce

Bible Text: Ez 36:26 , Pr4:23 | Kazateľ: Mária Wiesnerová | Series: Srdce

kazateľ: Mária Wiesnerová