13. februára 2019
Kazateľka : Mária Wiesnerová
8. apríla 2018
kazateľ: Mária Wiesnerová
2. apríla 2017
Bible Text: Žalm 39,5 | kazateľ: Mária Wiesnerová | Series: História Radostného srdca
Bible Text: Žalm 139,23-24 | kazateľ: Mária Wiesnerová | Series: História Radostného srdca
22. januára 2017
Bible Text: 1 Ján 1,1-3 | kazateľ: Mária Wiesnerová | Series: História Radostného srdca
13. novembra 2016
kazateľ: Mária Wiesnerová
11. septembra 2016
Bible Text: Ján 12,24 | kazateľ: Mária Wiesnerová | Series: Znovuzrodenie