Kazateľ: Mária Wiesnerová, Peter Wiesner | Series: Zborová dovolenka 2020

Bible Text: 2Kron 32,2-3 | kazateľ: Peter Wiesner