Ako odstrániť prekážky

Bible Text: 2Kron 32,2-3 | kazateľ: Peter Wiesner