Srdečne vás pozývame na nedeľné zhromaždenie s hosťami z NR SR , Dušanom Uhrínom a Martinom Vráblom

Dušan bol 17 rokov kazateľom, toho času slúži poslancom v NRSR, osobám pôsobiacich vo VÚC-kách,  miestnych samosprávach a iných oblastiach štátnej správy s cieľom zvýšiť Boží vplyv na spravovaní Slovenska. Jeho služba je osobná, apolitická a nadkonfesijná, prioritne zameraná na prehĺbenie vzťahu politikov s Bohom. Zúčastňuje sa modlitebných stretnutí v Bratislave v priestoroch NR SR, na hrade a spoločenstvách kresťanov, ako aj modlitebných stretnutí vo viacerých mestách SR.

Martin posledných sedem a pol roka pôsobí v politike ako poradca, konzultant a predovšetkým ako modlitebník. 

V NRSR organizuje modlitebné stretnutia, individuálne i spoločné.

Podporuje  a spolupracuje s kresťanskými politikmi v NRSR, ale i v komunálnej politike.

Taktiež je medzinárodným zástupcom SR v European Union of Prayer.

 

Tento rok pripravujeme na prvý sviatok vianočný t.j.25.12. spoločnú rodinnú bohoslužbu. Začneme

netradične o 10 00 hod.  Skončíme tak, aby ste nemeškali k slávnostnému stolu. Veríme, že potom zostane aj čas byť chvíľu spolu len tak.