Tretia nedeľa doma

Priatelia, toto je tretia nedeľa čo zostávame doma.Dnes by sme sa Vám chceli prihovoriť  cez video. Tu je link na chvály a pozdrav začneme 10 15. Ďakujem všetkým čo pomáhali s prípravou. Dúfam, že budete mať z ich služby úžitok a povzbudenie. Sú to pre nás úplne nové spôsoby odovzdávania posolstva. Ak by neprišla takáto doba, nikdy by som sa k tomuto spôsobu nedostal. Rád vás vidím a som s vami. Sme spoločenstvo vzťahov, teraz je príležitosť a čas prehĺbiť a budovať to najdôležitejšie obecenstvo z ktorého žijeme. Ide o priateľstvo s Ježišom. Zabojujme oň, posilnime ho. Nenechajme sa stiahnuť  správami, politikou a negatívnymi vyhliadkami do budúcnosti. Sme ľudia šťastnej budúcnosti a nádeje. Jeremiáš 29:11  Lebo ja znám myšlienky, ktoré myslím o vás, hovorí Hospodin, myšlienky pokoja a nie zlého, aby som vám dal šťastnú budúcnosť a vaše očakávanie.

Prajem vám pevné zakotvenie v Kristovi.

Peter