Nahrávam Udalosti

« All Events

  • Táto udalosť už prebehla.

4. Mojžišova 6,1-21; Skutky 9,31-43

22. septembra 2023

4. Mojžišova 6, 1 Hospodin povedal Mojžišovi: 2 Povedz Izraelitom toto: Ak niektorý muž alebo žena zloží osobný sľub, sľub nazirejský, aby sa zasvätil Hospodinovi, 3 nech sa zdržiava vína a akéhokoľvek opojného nápoja. Nebude piť ocot z vína ani z iného nápoja. Nesmie piť hroznovú šťavu ani jesť čerstvé ani sušené hrozno. 4 Po celý čas svojho nazirejského sľubu nesmie jesť nič z toho, čo pochádza z viniča, od nezrelých hrozien až po šupky. 5 Po celý čas nazirejského sľubu sa britva nedotkne jeho hlavy. Kým sa neskončia dni jeho zasvätenia Hospodinovi, nech je svätý a nech si necháva voľne rásť vlasy na hlave. 6 Nech sa po celý čas svojho nazirejského sľubu Hospodinovi nepriblíži k mŕtvemu. 7 Nesmie sa poškvrniť ani pri smrti otca, matky, brata či sestry, lebo má na hlave znamenie svojho zasvätenia Bohu. 8 Po celý čas svojho nazirejského sľubu bude zasvätený Hospodinovi. 9 Keby však niekto blízko neho celkom nečakane zomrel a on by si poškvrnil zasvätenú hlavu, nech si ju oholí v deň svojho očisťovania, urobí to teda na siedmy deň. 10 Na ôsmy deň prinesie dve hrdličky alebo dva holúbky kňazovi k vchodu do stanu stretávania. 11 Kňaz prinesie jedného ako obetu za hriech; druhého ako spaľovanú obetu, aby zaňho vykonal obrad zmierenia, pretože sa poškvrnil mŕtvolou. V ten deň si znova posvätí hlavu. 12 Tak sa opäť zasvätí Hospodinovi na obdobie svojho nazirejského sľubu a prinesie jednoročného baránka ako obetu za previnenie. Predchádzajúci čas sa mu však nezapočíta, pretože poškvrnil svoj nazirejský sľub. 13 Toto je zákon o nazirejovi: V ten deň, keď sa skončí obdobie jeho nazirejského sľubu, privedie ho kňaz k vchodu stanu stretávania. 14 Ako svoj dar prinesie Hospodinovi jednoročného bezchybného baránka ako spaľovanú obetu, ročnú ovcu ako obetu za hriech a bezchybného barana ako obetu spoločenstva, 15 kôš nekvasených chlebov, koláčov z jemnej múky zamiesených olejom a nekvasené, olejom zamiesené posúchy a k tomu príslušnú pokrmovú a nápojovú obetu. 16 Kňaz to prinesie pred Hospodina, vykoná zaňho obetu za hriech aj spaľovanú obetu. 17 Barana pripraví Hospodinovi ako obetu spoločenstva spolu s košom nekvasených chlebov a prinesie pokrmovú a nápojovú obetu. 18 Potom pri vchode do stanu stretávania si nazirej oholí hlavu, vezme vlasy svojho nazirejského sľubu a hodí ich do ohňa pod obetu spoločenstva. 19 Potom kňaz vezme varené baranie plece, z koša nekvasený koláč, nekvasený posúch a vloží to do rúk nazireja, len čo si oholil vlasy svojho nazirejského sľubu. 20 Kňaz nimi zamáva pred Hospodinom ako mávanou obetou. Je to svätý dar kňazovi spolu s hruďou mávanej obety aj s lopatkou pozdvihovanej obety. Potom smie nazirej piť víno. 21 Toto je zákon o nazirejovi, ktorý sľúbil Hospodinovi za svoje nazirejstvo priniesť dar okrem toho, čo chce sám pridať. Nech urobí podľa sľubu, ktorý dal, podľa zákona o svojom nazirejstve.

Skutky 9, 31 Keď sa to dozvedeli bratia, zaviedli ho do Cézarey a poslali do Tarzu.32 Cirkev mala pokoj v celom Judsku, Galilei a Samárii. Vnútorne i navonok rástla, žila v bázni pred Pánom a povzbudzovaná Svätým Duchom vzrastala počtom. 33 Pri svojich návštevách prišiel Peter aj k svätým, čo žili v Lydde. 34 Našiel tam istého človeka menom Eneáš, ktorý bol ochrnutý a už osem rokov ležal v posteli. 35 Peter mu povedal: Eneáš, uzdravuje ťa Ježiš Kristus. Vstaň, a sám si usteľ. Eneáš hneď vstal.36 Videli ho všetci, čo bývali v Lydde a na rovine Šáron, a obrátili sa k Pánovi. 37 V Joppe žila učeníčka menom Tabita, čo v preklade znamená Srnka. Robila mnohé dobré skutky a štedro dávala almužny. 38 Práve v tých dňoch však ochorela a zomrela. Poumývali ju a vystreli ju v sieni na poschodí. 39 Pretože Lydda je blízko Joppy a učeníci sa dopočuli, že je tam Peter, poslali k nemu dvoch mužov so žiadosťou: Bez meškania príď k nám! 40 Peter teda vstal a šiel s nimi. Keď ta prišiel, zaviedli ho do siene na poschodí. Tu ho obstúpili všetky vdovy, plakali a ukazovali mu sukne a šaty, ktoré im urobila Srnka, kým bola medzi nimi. 41 Peter poslal všetkých von, kľakol si a pomodlil sa. Potom sa obrátil k mŕtvej a povedal: Tabita, vstaň! Ona otvorila oči a keď uvidela Petra, posadila sa. 42 Peter jej podal ruku a pomohol jej vstať. Potom zavolal svätých a vdovy a postavil ju pred nich živú. 43 Dozvedela sa to celá Joppa a mnohí uverili v Pána. 44 Peter ostal v Joppe u istého garbiara Šimona dlhší čas.

Podrobnosti

Dátum:
22. septembra 2023
Udalosť Kategória:

Podrobnosti

Dátum:
22. septembra 2023
Udalosť Kategória: