Nahrávam Udalosti

« All Events

  • Táto udalosť už prebehla.

Ester 1; Matúš 6,19-23

11 júla

Ester 1, 1 Stalo sa to za dní Ahasvéra; bol to ten Ahasvér, ktorý kraľoval od Indie až po Etiópiu nad stodvadsiatimi siedmimi krajinami. 2 Vtedy, keď kráľ Ahasvér sedel na svojom kráľovskom tróne, ktorý bol v pevnosti v Šúšane, 3 v treťom roku svojho kraľovania, usporiadal hostinu pre všetkých svojich vysokých úradníkov a svojich služobníkov: perzských a médskych vojenských činiteľov, šľachticov a krajinských miestodržiteľov. 4 Dlho, stoosemdesiat dní, im ukazoval bohatstvo svojho slávneho kráľovstva a veľkosť i nádheru svojej moci. 5 Keď sa skončili tie dni, kráľ usporiadal pre všetok ľud, ktorý bol v pevnosti v Šúšane, od najväčšieho po najmenšieho, sedemdňovú hostinu na záhradnom nádvorí kráľovského paláca. 6 Ľanové, bavlnené a modro-purpurové látky boli zavesené na bysových šnúrach a červený purpur na strieborných krúžkoch a na mramorových stĺpoch; zlaté a strieborné lôžka boli na mozaike z alabastru a mramoru, z perlete a drahokamov. 7 Nápoje sa podávali v zlatých nádobách, ktoré sa neustále zamieňali za iné; i kráľovského vína bol dostatok, ako sa na kráľa patrí. 8 Popíjali podľa pokynu, že nikoho nemožno nútiť, lebo kráľ prikázal všetkým hodnostárom svojho paláca, aby každému splnili želanie. 9 Aj kráľovná Vaští usporiadala hostinu pre ženy v paláci, ktorý patril kráľovi Ahasvérovi. 10 Keď sa na siedmy deň kráľovi srdce rozveselilo vínom, nariadil Mehúmanovi, Bizetovi, Charbónovi, Bigtovi, Abagtovi, Zétarovi a Karkasovi, siedmim eunuchom obsluhujúcim kráľa Ahasvéra, 11 aby priviedli kráľovnú Vaští s korunou na hlave, aby ukázal národom a kniežatám jej krásu; bola totiž krásna. 12 Kráľovná Vaští však odmietla prísť, ako jej rozkázal kráľ prostredníctvom svojich eunuchov. Vtedy sa kráľ veľmi rozhneval a vzplanula v ňom zlosť. 13 Kráľ sa spýtal mudrcov, ktorí sa vyznali v pomeroch, lebo tak sa kráľova záležitosť predkladala všetkým znalcom zákonov a predpisov; 14 najbližšie mu boli Karšena, Šétar, Admáta, Taršíš, Meres, Marsena, Memúkan, sedem perzských a médskych hodnostárov, ktorí mali prístup ku kráľovi a zastávali popredné miesta v kráľovstve: 15 Čo sa má stať podľa zákona s kráľovnou Vaští, keď nesplnila príkaz kráľa Ahasvéra doručený eunuchmi? 16 Vtedy povedal Memúkan kráľovi a hodnostárom: Kráľovná Vaští neurazila len kráľa, ale aj všetkých hodnostárov a všetky národy v krajinách kráľa Ahasvéra. 17 Medzi všetkými ženami sa rozchýri, čo povedala kráľovná, takže budú pohŕdať svojimi mužmi a povedia si: Kráľ Ahasvér rozkázal, aby k nemu priviedli kráľovnú Vaští, a ona neprišla! 18 Keď sa o slovách kráľovnej dozvedia perzské a médske manželky hodnostárov, ešte dnes budú takisto hovoriť so svojimi manželmi. Z toho vznikne mnoho urážok a hnevu. 19 Ak to kráľ uzná za vhodné, nech vydá kráľovské nariadenie, ktoré sa zapíše medzi perzské a médske zákony a nech sa neprestupuje: Vaští už nesmie prísť pred kráľa Ahasvéra a on odovzdá jej kráľovskú hodnosť inej žene, lepšej než ona. 20 Keď počujú kráľov rozkaz vydaný pre celú jeho veľkú ríšu, potom všetky manželky si budú ctiť svojich manželov, od najväčšieho po najmenšieho. 21 Memúkanova rada sa zapáčila kráľovi i hodnostárom a kráľ urobil podľa nej: 22 Rozposlal listy do všetkých svojich krajín, do každej krajiny jej vlastným písmom a každému národu v jeho vlastnej reči, aby každý muž bol pánom svojho domu a hovoril svojím rodným jazykom.

Matúš 6, 19 Nezhromažďujte si poklady na zemi, kde ich zožiera hrdza a mole a kde zlodeji vnikajú a kradnú. 20 Zhromažďujte si poklady v nebi, kde ich nezožiera ani hrdza, ani mole, a kde zlodeji nevnikajú a nekradnú. 21 Veď kde je tvoj poklad, tam bude aj tvoje srdce. 22 Lampou tela je oko. Ak teda bude tvoje oko čisté, celé tvoje telo bude plné svetla. 23 Ale ak tvoje oko bude zakalené, celé tvoje telo bude plné tmy. Ak teda svetlo v tebe je tmou, aká veľká bude sama tma!

Podrobnosti

Dátum:
11 júla
Udalosť Kategória:

Podrobnosti

Dátum:
11 júla
Udalosť Kategória: