Nahrávam Udalosti

« All Events

  • Táto udalosť už prebehla.

Náhum 1; Ján 9,39-41

11 februára

Náhum 1, 1  Výrok o Ninive. Kniha videnia Nahuma Elkóšskeho. 2 Hospodin je horlivý a trestajúci Boh. Pomstiteľom je Hospodin, vládca rozhorčený. Hospodin odpláca svojim protivníkom a s hnevom prenasleduje svojich nepriateľov. 3 Hospodin je zhovievavý a veľkodušný, ale vinníka nenechá bez trestu. Vo víchre a búrke je jeho cesta a oblak je prachom pod jeho nohami. 4 Pohrozí moru a vysuší ho, aj všetky rieky vysuší. Bášan a Karmel upadajú, aj kvet Libanonu vädne. 5 Vrchy sa pred ním trasú a pahorky vlnia, dvíha sa pred ním zem, svet a všetci, ktorí v ňom bývajú. 6 Kto odolá jeho zlosti? Kto obstojí pred páľavou jeho hnevu? Jeho prchkosť sála ako oheň, až skaly pred ním pukajú. 7 Hospodin je dobrý, je pevnosťou v deň súženia. Priznáva sa k tým, ktorí v ňom majú útočisko. 8 Prudkou povodňou urobí koniec tomu miestu a jeho nepriateľov bude stíhať tmou. 9 Čo zamýšľate proti Hospodinovi? On spôsobí koniec — súženie druhýkrát nenastane. 10 Ako natrvalo posplietané tŕnie a ako opilci spití do nemoty budú celkom spálení ako suché plevy. 11 Veď z teba vyšiel ten, ktorý zamýšľal zlé proti Hospodinovi, ničomný radca. 12 Takto vraví Hospodin: Aj keď sú pri sile a početní, budú skosení a zaniknú. Ak som ťa ponižoval, už ťa viac neponížim. 13 Teraz polámem jeho jarmo, ktoré je na tebe, a spretŕham tvoje putá. 14 Hospodin vydal rozkaz proti tebe: Nebude viac potomstva z tvojho mena! Z domu tvojich bohov odstránim vyrezávané a liate modly; pripravím ti hrob, lebo si naničhodný.

Ján 9, 39 Tu Ježiš povedal: Súdiť som prišiel na tento svet, aby tí, čo nevidia, videli, a tí, čo vidia, oslepli. 40 Počuli to farizeji, ktorí boli pri ňom, a povedali mu: Vari sme aj my slepí? 41 Ježiš im odpovedal: Keby ste boli slepí, nemali by ste hriech. Vy však hovoríte: Vidíme, a tak váš hriech zostáva.

Podrobnosti

Dátum:
11 februára
Udalosť Kategória:

Podrobnosti

Dátum:
11 februára
Udalosť Kategória: