Nahrávam Udalosti

« All Events

  • Táto udalosť už prebehla.

Ozeáš 8 ; 1. Timoteovi 4

2. decembra 2019

Ozeáš 8, 1 Boh čaká ako levíča, Hospodin je ako orol krúžiaci nad domom: Porušili moju zmluvu a vzbúrili sa proti môjmu zákonu, 2 hoci ku mne kričia: Boh Izraela, my ťa poznáme! 3 Izrael zavrhol toho, ktorý je dobrý, bude ho stíhať nepriateľ. 4 Ustanovili si kráľov, no nie podľa mojej vôle, ustanovili si kniežatá, ale bez môjho vedomia. Zo svojho striebra a zlata si spravili modly, aby boli vykynožení. 5 Zavrhujem tvoje teľa, Samária; môj hnev blčí proti nim — dokedy budú neschopní očistenia 6 synovia Izraela? Teľa nie je Boh; zhotovil ho remeselník. Veru, teľa Samárie bude rozbité na kúsky. 7 Sejú vietor a budú žať víchricu. Vyrastie steblo bez zrna, nebude sa z neho robiť múka; ak by sa aj robila, zhltnú ju cudzinci. 8 Izrael je pohltený, teraz sú medzi národmi ako nikým nechcená nádoba. 9 Keď vystupovali do Asýrie, osamelého divého osla Efrajima si najímali milenci; 10 ale hoci ich najímajú medzi národmi, teraz ich zhromaždím a zakrátko prestanú pomazávať kráľa veľmožov. 11 Keďže Efrajim rozmnožil oltáre, stali sa pre neho oltármi na hriech. 12 Napísal som im množstvo svojich zákonov, no pokladajú ich za cudzie. 13 Ako obety obetujú moje dary, jedia mäso — Hospodin v nich nemá zaľúbenie. Teraz si spomenie na ich vinu a potrestá ich hriechy — oni sa vrátia do Egypta. 14 Izrael zabudol na svojho Tvorcu a staval chrámy, Júda rozmnožoval opevnené mestá. Zošlem však oheň na jeho mestá a ten strávi jeho pevnosti.

1. Timoteovi 4, 1 Duch však výslovne hovorí, že v posledných časoch niektorí odpadnú od viery a budú sa pridŕžať bludných duchov a náuk démonov 2 pre pokrytectvo luhárov, ktorých svedomie má na sebe vypálený znak. 3 Títo ľudia zabraňujú vstupovať do manželstva, prikazujú zdržiavať sa pokrmov, ktoré Boh predsa stvoril, aby ich s vďakyvzdaním prijímali tí, čo veria a poznajú pravdu. 4 Veď všetko, čo Boh stvoril, je dobré a nič nie je na zavrhnutie, ak sa prijíma s vďakou 5 a posväcuje sa to Božím slovom a modlitbou. 6 Keď budeš toto predkladať bratom, budeš dobrý služobník Krista Ježiša, vychovaný slovami viery a dobrého učenia, ktorého sa pridŕžaš. 7 Vyhýbaj sa bezbožným a babským bájkam. Radšej sa cvič v pobožnosti. 8 Telesné cvičenie je totiž málo užitočné, ale pobožnosť je užitočná na všetko, lebo má prisľúbenie pre terajší aj budúci život. 9 Je to verná reč a hodna, aby bola úplne prijatá. 10 Preto sa namáhame a zápasíme, lebo máme nádej v živého Boha, ktorý je spasiteľom všetkých ľudí, najmä veriacich. 11 Toto prikazuj a uč. 12 Nikto nech tebou nepohŕda pre tvoju mladosť. Ty sa však staň pre veriacich vzorom v reči, správaní, láske, vo viere a mravnej čistote. 13 Kým neprídem, venuj sa predčítavaniu, napomínaniu a vyučovaniu. 14 Nezanedbávaj dar milosti, ktorý máš v sebe, ktorý si dostal prostredníctvom proroctva, a keď na teba starší kládli ruky. 15 O toto sa staraj a tomu sa venuj, aby tvoje napredovanie bolo všetkým zjavné. 16 Dávaj pozor na seba a na učenie; buď v tom vytrvalý. Lebo ak toto budeš robiť, zachrániš aj seba aj tých, čo ťa počúvajú.

Podrobnosti

Dátum:
2. decembra 2019
Udalosť Kategória:

Podrobnosti

Dátum:
2. decembra 2019
Udalosť Kategória: