Entries by Radostne Srdce

Dávidov stánok v Partizánskom

Srdečne vás pozývame v sobotu 27.10.2018 na zahájenie pravidelného stretávania kresťanov v štýle Dávidovho stánku v Partizánskom. Je to čas spoločnej modlitby chvál a uctievania kresťanov všetkých denominácií z Partizánskeho a okolia. Je to čas spoločných prosieb a modlitieb za naše mesto a región. Je to čas strávený v Božej prítomnosti zameraný na vyvýšenie Pána Ježiša nad všetky […]

Chvály v NR SR – vedie Mária Wiesnerová

Pozývame vás na modlitebné a chválové stretnutie v budove NR SR , ktoré bude viesť Marina Wiesnerová , dňa 23.10.2018 o 17.30 do 18.30 . Súčasťou tohto stretnutia bude aj prehliadka budovy parlamentu s výkladom , kto by mal záujem prihláste sa do 15.10.2018 Peťovi Mekýšovi. Prehliadka sa koná od 16.00 do 17.00 Všetci ste […]