Nahrávam Udalosti

« All Events

  • Táto udalosť už prebehla.

2. Kráľov 20; Zjavenie Jána 19,11-21

12 júna

2. Kráľov 20, 1 V tom čase Chizkija smrteľne ochorel. Navštívil ho prorok Izaiáš, Ámocov syn, a povedal mu: Takto vraví Hospodin: Daj do poriadku dom, lebo zomrieš, nezostaneš nažive. 2 Chizkija sa obrátil tvárou k stene a takto sa modlil k Hospodinovi: 3 Ach, Hospodin, spomeň si, prosím, na to, že som verne a oddane chodil pred tebou a robil to, čo uznávaš za dobré. Nato sa Chizkija pustil do prenikavého náreku. 4 Izaiáš ešte nevyšiel z prostredného nádvoria, keď ho oslovil Hospodin: 5 Vráť sa a povedz Chizkijovi, vodcovi môjho ľudu: Takto vraví Hospodin, Boh tvojho praotca Dávida: Vypočul som si tvoju modlitbu a videl som tvoje slzy. Nuž uzdravím ťa. Na tretí deň vystúpiš do Hospodinovho domu. 6 K tvojmu veku pridám pätnásť rokov. Vyslobodím teba i toto mesto z hrsti asýrskeho kráľa. Pre seba a svojho služobníka Dávida toto mesto obránim. 7 Izaiáš nato prikázal: Použite figovú náplasť. Vzali a priložili ju na vred. Tak sa uzdravil. 8 Chizkija sa spýtal Izaiáša: Čo bude znamením, že ma Hospodin uzdraví a na tretí deň vystúpim do Hospodinovho domu? 9 Izaiáš odpovedal: Toto ti bude znamením od Hospodina, že splní, čo sľúbil: Má tieň postúpiť o desať stupňov alebo sa má o desať stupňov stiahnuť? 10 Chizkija odvetil: Ľahšie tieň postúpi o desať stupňov, než sa o desať stupňov vráti. 11 Prorok Izaiáš volal k Hospodinovi a on vrátil tieň na Acházových slnečných hodinách o desať stupňov. 12 V tom čase poslal babylonský kráľ Beródak-Baladán, syn Baladánov, Chizkijovi listy a dar, lebo sa dozvedel o jeho chorobe. 13 Chizkija poslov vypočul a ukázal im celú klenotnicu: striebro, zlato, balzamy, vzácny olej, svoju zbrojnicu i všetko, čo sa nachádzalo v jeho pokladniciach. Nebolo nič, čo by im Chizkija nebol ukázal vo svojom paláci a v celom svojom kráľovstve. 14 Prorok Izaiáš zašiel za kráľom Chizkijom a spýtal sa ho: Čo hovorili tí muži a odkiaľ prišli k tebe? Chizkija odpovedal: Prišli zďaleka, až z Babylonu. 15 Čo videli v tvojom paláci? , spýtal sa. Chizkija odvetil: Videli všetko, čo v ňom je. Nebolo ničoho v mojich pokladniciach, čo by som im nebol ukázal. 16 Nato povedal Izaiáš Chizkijovi: Počuj slovo Hospodina! 17 Blíži sa čas, keď všetko, čo sa nachádza v tvojom paláci a čo tvoji predkovia dodnes nahromadili, bude odvlečené do Babylonu. Neostane tu nič, vraví Hospodin. 18 I niektorých tvojich synov, ktorí vzídu z teba, ktorých splodíš, odvlečú a budú dvoranmi v paláci babylonského kráľa. 19 Chizkija na to odvetil Izaiášovi: Dobré je slovo Hospodina, ktoré si povedal! Pritom si pomyslel: Nech len vládne pokoj a bezpečnosť, kým ja žijem. 20 Ostatné príbehy Chizkijove, všetky jeho hrdinstvá, to, ako vybudoval rybník a vodovod i ako zaviedol vodu do mesta, je poznačené v Kronike judských kráľov. 21 Keď sa Chizkija uložil k svojim otcom, stal sa po ňom kráľom jeho syn Menašše.

Zjavenie Jána 19, 11 Videl som otvorené nebo a v ňom bieleho koňa; ten, čo sedel na ňom, sa volal Verný a Pravdivý; súdi a bojuje spravodlivo. 12 Jeho oči boli ako plameň ohňa, na hlave mal mnoho diadémov; napísané mal meno, ktoré nepozná nik, iba on. 13 Oblečený bol do plášťa zmáčaného krvou a jeho meno bolo Božie Slovo. 14 Nebeské vojská ho sprevádzajú na bielych koňoch, oblečené do bieleho čistého kmentu. 15 Z úst mu vychádza ostrý meč, aby ním bil národy. Bude nad nimi vládnuť železnou berlou a sám bude šliapať lis s vínom rozhorčeného hnevu všemohúceho Boha. 16 Na plášti a na bedrách má napísané meno: Kráľ kráľov a Pán pánov. 17 Potom som videl jedného anjela stáť v slnku. Mohutným hlasom skríkol na všetky vtáky, ktoré leteli stredom neba: Poďte, zhromaždite sa na veľkú Božiu hostinu, 18 aby ste jedli telá kráľov, telá vojvodcov, telá mocnárov, telá koní a tých, čo sedia na nich, i telá všetkých, slobodných i otrokov, malých i veľkých. 19 A videl som šelmu i kráľov zeme aj ich vojská zhromaždené do boja proti tomu, čo sedel na koni, i proti jeho vojsku. 20 Ale šelma bola zajatá a s ňou i falošný prorok, ktorý robil pred ňou znamenia a nimi zvádzal tých, čo prijali znak šelmy a ktorí sa klaňali jej obrazu. Oboch hodili zaživa do ohnivého jazera, horiaceho sírou. 21 Ostatní boli pozabíjaní mečom, ktorý vychádzal z úst jazdca. A všetky vtáky sa nasýtili z ich tiel.

Podrobnosti

Dátum:
12 júna
Udalosť Kategória:

Podrobnosti

Dátum:
12 júna
Udalosť Kategória: