Nahrávam Udalosti

« All Events

  • Táto udalosť už prebehla.

2.Kronická 16; Marek 12,18-27

3 júna

2.Kronická 16, 1 V tridsiatom šiestom roku Ásovej vlády vytiahol izraelský kráľ Baša proti Judsku. Opevnil Rámu, aby znemožnil judskému kráľovi každý vojenský pohyb. 2 Ása vybral z pokladníc Hospodinovho domu a kráľovského paláca striebro i zlato a poslal to sýrskemu kráľovi Ben-Hadadovi, sídliacemu v Damasku, s odkazom: 3 Máme medzi sebou zmluvu, ako ju mali i naši otcovia. Tu ti posielam striebro a zlato. Zruš svoju zmluvu s izraelským kráľom Bašom, aby odtiahol odo mňa. 4 Ben-Hadad vyhovel kráľovi Ásovi a vypravil veliteľov svojho vojska proti izraelským mestám. Tí dobyli Ijjón, Dán, Ábel-Majim a všetky zásobovacie mestá Naftáliho. 5 Keď sa to dopočul Baša, prestal opevňovať Rámu a svoju prácu zastavil. 6 Nato kráľ Ása pojal všetkých Júdovcov a poodnášali z Rámy kamene i brvná, ktoré používal Baša a vybudoval z toho Gebu a Micpu. 7 Vtedy prišiel k judskému kráľovi Ásovi videc Chanáni. Povedal mu: Pretože si sa spoľahol na sýrskeho kráľa a nie na Hospodina, svojho Boha, uniklo ti jeho vojsko z rúk. 8 Nemali Kúšijci a Líbyjčania mohutné vojsko s množstvom vozov a jazdcov? Keď si sa spoľahol na Hospodina, vydal ti ich do moci. 9 Lebo oči Hospodina pozorujú celú zem, aby posilnil tých, čo sú mu srdcom plne oddaní. Nerozvážne si v tom postupoval, lebo odteraz budeš musieť bojovať. 10 Ása sa nahneval na vidca a uvrhol ho do žalára do klady. Veľmi ho to rozzúrilo. V tom čase utláčal Ása niektorých ľudí. 11 Staršie i novšie Ásove deje sú poznačené v Knihe judských a izraelských kráľov. 12 V tridsiatom deviatom roku svojej vlády Ása vážne ochorel na nohy. No ani vo svojej chorobe nehľadal pomoc u Hospodina, ale u lekárov. 13 Ása sa uložil k svojim otcom. Zomrel v štyridsiatom prvom roku svojej vlády. 14 Pochovali ho v jeho hrobe, ktorý si vytesal v Dávidovom meste. Uložili ho na lôžko, plné balzamov a zmesí rôznych mastí a na jeho počesť zapálili mohutnú vatru

Marek 12, 18 Prišli k nemu saduceji, ktorí tvrdia, že vzkriesenie nejestvuje, a spýtali sa ho: 19 Učiteľ, Mojžiš nám napísal: Ak niekomu zomrie brat a zanechá po sebe manželku bez dieťaťa, nech sa s ňou ožení jeho brat a splodí svojmu bratovi potomstvo. 20 Bolo sedem bratov. Oženil sa prvý, zomrel a nezanechal potomstvo. 21 Vzal si ju druhý, zomrel a ani on nezanechal potomstvo. Rovnako tretí. 22 A tak postupne ani jeden z nich nezanechal potomstvo. Ako posledná zo všetkých zomrela aj žena. 23 Komu z nich bude patriť žena pri vzkriesení, keď vstanú? Veď siedmi ju mali za ženu! 24 Ježiš im odpovedal: Neblúdite preto, že nepoznáte Písmo, ani Božiu moc? 25 Veď keď ľudia vstanú z mŕtvych, nebudú sa ani ženiť, ani vydávať, ale budú ako nebeskí anjeli. 26 Pokiaľ ide o vzkriesenie, nečítali ste v Mojžišovej knihe o horiacom kre, ako povedal Boh Mojžišovi: Ja som Boh Abraháma, Boh Izáka a Boh Jákoba? 27 Veď Boh nie je Bohom mŕtvych, ale živých! Veľmi sa mýlite!

Podrobnosti

Dátum:
3 júna
Udalosť Kategória:

Podrobnosti

Dátum:
3 júna
Udalosť Kategória: