Nahrávam Udalosti

« All Events

  • Táto udalosť už prebehla.

3. Mojžišova 24; Ján 20,11-18

2 apríla

3. Mojžišova 24, 1 Hospodin oslovil Mojžiša: 2 Prikáž Izraelitom, nech ti prinesú čistý vylisovaný olivový olej na svietenie, aby sa tak zapálilo trvalé svetlo. 3 Áron ho bude ustavične od večera do rána obsluhovať pred Hospodinom, a to pred oponou svedectva v stane stretávania. To je trvalé ustanovenie pre vaše pokolenia. 4 Áron bude ustavične obsluhovať lampy na čistom svietniku pred Hospodinom. 5 Vezmi jemnú múku a upeč z nej dvanásť chlebov. Jeden bochník bude z dvoch desatín éfy. 6 Poukladaj ich pred Hospodinom na čistý stôl do dvoch stĺpcov, šesť v každom stĺpci. 7 Na každý stôl pridaj čisté kadidlo, aby bolo pri chlebe ako pripomienka na ohňovú obetu Hospodinovi. 8 Neprestajne ich budeš ukladať pred Hospodinom vždy v deň sobotného odpočinku. Bude to medzi Izraelitmi ako večná zmluva. 9 Chleby budú patriť Áronovi a jeho synom. Zjedia ich na posvätnom mieste, lebo je to preňho svätosvätá časť ohňových obiet Hospodinovi. To je trvalé ustanovenie.10 Raz vyšiel syn Izraelitky a Egypťana medzi Izraelitov. Syn Izraelitky sa v tábore pohádal s istým Izraelitom. 11 Tento syn Izraelitky, dcéry Dibrího z Dánovho kmeňa, ktorá sa volala Šelomít, sa rúhal Božiemu menu a zlorečil. Priviedli ho teda k Mojžišovi 12 a dali ho do väzenia, kým nedostanú rozhodnutie z úst Hospodina. 13 Hospodin povedal Mojžišovi: 14 Rúhača daj vyviesť z tábora. Tam mu všetci, čo ho počuli, položia ruky na hlavu a celá pospolitosť ho ukameňuje. 15 Izraelitom povedz: Ktokoľvek zlorečil svojmu Bohu, bude niesť následky svojho hriechu. 16 Každý, kto by zlorečil Hospodinovmu menu, musí zomrieť. Celá pospolitosť ho ukameňuje. Tak cudzinec ako aj domorodec budú usmrtení, keď budú zlorečiť menu Hospodina. 17 Ak niekto zabije človeka, musí zomrieť. 18 Kto zabije domáce zviera, musí ho nahradiť; život za život. 19 Ak niekto poraní svojho súkmeňovca, nech mu urobia tak, ako urobil on: 20 zlomenina za zlomeninu, oko za oko, zub za zub; akú ranu spôsobil, takú nech spôsobia aj jemu. 21 Kto zabije domáce zviera, musí ho nahradiť. Kto zabije človeka, musí zomrieť. 22 Rovnaké právo budete mať pre cudzinca ako pre domorodca. Ja som Hospodin, váš Boh. 23 Keď to Mojžiš povedal Izraelitom, vyviedli rúhača z tábora a ukameňovali ho. Izraeliti urobili tak, ako Hospodin prikázal Mojžišovi.

Ján 20, 11 Mária však stála vonku pri hrobe a plakala. Ako tak plakala, nahla sa do hrobu 12 a videla dvoch anjelov v bielom sedieť tam, kde predtým ležalo Ježišovo telo; jedného pri hlave, druhého pri nohách. 13 Tí jej povedali: Žena, čo plačeš? Odpovedala im: Vzali môjho Pána a neviem, kam ho položili. 14 Keď to povedala, obrátila sa a videla tam stáť Ježiša; ale nevedela, že je to Ježiš. 15 Ježiš sa jej opýtal: Žena, čo plačeš? Koho hľadáš? Ona sa nazdávala, že je to záhradník, a povedala mu: Pane, ak si ho ty odniesol, povedz, kam si ho položil, a ja si ho vezmem. 16 Ježiš ju oslovil: Mária! Ona sa obrátila a povedala mu po hebrejsky: Rabbúni! , čo znamená: Učiteľ! 17 Ježiš jej povedal: Nedrž ma zato, že som ešte nevystúpil k Otcovi, ale choď k mojim bratom a povedz im: Vystupujem k svojmu Otcovi a k vášmu Otcovi, k svojmu Bohu a k vášmu Bohu. 18 Mária Magdaléna šla a oznámila učeníkom: Videla som Pána! , a že tieto veci jej on povedal.

Podrobnosti

Dátum:
2 apríla
Udalosť Kategória:

Podrobnosti

Dátum:
2 apríla
Udalosť Kategória: