Nahrávam Udalosti

« All Events

  • Táto udalosť už prebehla.

3. Mojžišova 25,1-34; Ján 20,19-23

3 apríla

3. Mojžišova 25, 1 Hospodin oslovil Mojžiša na vrchu Sinaj: 2 Povedz Izraelitom toto: Keď prídete do krajiny, ktorú vám dávam, nech sa v krajine zachováva odpočinok, Hospodinov odpočinok. 3 Šesť rokov obsievaj svoje role, šesť rokov orezávaj svoju vinicu a zberaj jej úrodu. 4 V siedmom roku nech krajina odpočíva, nech má odpočinok, Hospodinov odpočinok. Neobsievaj svoje pole ani neorezávaj svoju vinicu. 5 Nezožni, čo ti samo vyrástlo po žatve, neoberaj strapce svojej vinice, ktorú si neorezal, pôda bude rok odpočívať. 6 Vďaka odpočinku pôdy budeš mať pokrm ty, tvoj sluha, tvoja slúžka, tvoj pomocný robotník i cudzinec, ktorý býva u teba. 7 Aj tvoj dobytok a zvieratá, čo sú v tvojej krajine, budú mať všetku jej úrodu za pokrm. 8 Odpočítaj sedem rokov odpočinku, sedemkrát sedem rokov, a vyjde ti obdobie siedmich ročných týždňov, teda štyridsaťdeväť rokov. 9 Potom desiaty deň siedmeho mesiaca daj trúbiť na zvučnom rohu; v Deň zmierenia daj trúbiť na rohu v celej krajine. 10 Tak posvätíte päťdesiaty rok a vyhlásite v krajine slobodu pre všetkých jej obyvateľov. Bude to pre vás jubilejný rok, keď sa každý vráti k vlastníctvu a každý sa vráti k svojmu rodu. 11 Päťdesiaty rok bude pre vás jubilejným rokom. Nebudete siať ani zožínať to, čo samo narastie po žatve, ani neoberajte plody z neobrobenej vinice. 12 Je to jubilejný rok; bude vám svätý. Budete sa živiť tým, čo sa urodí na poli. 13 V tomto jubilejnom roku nech sa každý vráti k svojmu vlastníctvu. 14 Ak niečo predáš svojmu súkmeňovcovi alebo od neho niečo kúpiš, nepoškodzujte jeden druhého. 15 Od svojho súkmeňovca kupuj podľa počtu rokov po jubilejnom roku a on ti predá podľa počtu rokov, v ktorých budeš brať úrodu. 16 Ak zostáva viac rokov, zvýš kúpnu cenu; ak zostáva menej rokov, zníž aj kúpnu cenu, lebo ti predáva podľa počtu rokov, v ktorých budeš brať úrodu. 17 Nepoškodzujte sa navzájom. Boj sa svojho Boha, lebo ja som Hospodin, váš Boh. 18 Preto zachovávajte moje ustanovenie, dodržiavajte moje právne predpisy a podľa nich konajte. Potom budete bezpečne bývať v krajine. 19 Zem bude pre vás vydávať svoju úrodu, najete sa dosýta a budete v nej bezpečne bývať. 20 Možno sa opýtate: Čo budeme jesť v siedmom roku, keď nebudeme siať ani zberať úrodu? 21 V šiestom roku zošlem svoje požehnanie a budete mať úrodu na tri roky. 22 Keď budete siať v ôsmom roku, budete jesť ešte zo starej úrody až do deviateho roku. Kým nedozrie jeho úroda, budete jesť zo starej.23 Zem sa nesmie predať natrvalo, lebo zem je moja. Vy ste u mňa len cudzinci a prisťahovalci. 24 V celej krajine, ktorá bude vaším vlastníctvom, zaručte teda spätné odkúpenie zeme. 25 Ak tvoj brat schudobnie a niečo zo svojho vlastníctva predá, nech príde jeho najbližší príbuzný ako výkupca a odkúpi to, čo jeho brat predal. 26 Keby niekto takého výkupcu nemal, no potom sa zmôže tak, že bude mať na výkupné, 27 spočíta roky od predaja a zvyšok vyplatí tomu, komu predal, a vráti sa k svojmu vlastníctvu. 28 Ak sa však nezmôže na to, aby kupca vyplatil, potom to zostane až do jubilejného roka v rukách kupca. V jubilejnom roku to kupec uvoľní a vráti sa to k pôvodnému majiteľovi. 29 Ak niekto predá obytný dom v ohradenom meste, bude mať právo kúpiť si ho späť, a to do konca roka od predaja. Do roka bude mať právo kúpiť si ho späť. 30 Ak si ho však do roka nekúpi, dom v ohradenom meste zostane natrvalo tomu, kto ho kúpil, i jeho pokoleniam. Kupec sa ho ani v jubilejnom roku nemusí vzdať. 31 Domy v neohradených dedinách treba posudzovať ako pole v krajine. O nich platí právo výkupu a v jubilejnom roku sa ich musí majiteľ vzdať. 32 Léviovci v léviovských mestách budú mať trvalé právo si kúpiť späť domy, ktoré im patria. 33 Ak niekto z Léviovcov nepoužije právo kúpiť si späť predaný dom, ktorý má vo svojom meste, v jubilejnom roku sa mu vráti do vlastníctva, lebo domy v léviovských mestách sú ich vlastníctvom medzi Izraelitmi. 34 Pasienky okolo ich miest sa nesmú predávať, lebo sú ich trvalým vlastníctvom.

Ján 20, 19 V ten istý prvý deň týždňa večer, keď boli učeníci zo strachu pred Židmi za zavretými dverami, prišiel Ježiš, stal si doprostred a povedal im: Pokoj vám! 20 Keď to povedal, ukázal im ruky a bok. Učeníci sa zaradovali, keď videli Pána. 21 Ježiš im znova povedal: Pokoj vám! Ako mňa poslal Otec, tak ja posielam vás. 22 A keď to povedal, dýchol na nich a povedal im: Prijmite Ducha Svätého. 23 Tým, ktorým odpustíte hriechy, budú im odpustené, tým, ktorým zadržíte, budú zadržané.

Podrobnosti

Dátum:
3 apríla
Udalosť Kategória:

Podrobnosti

Dátum:
3 apríla
Udalosť Kategória: