Nahrávam Udalosti

« All Events

  • Táto udalosť už prebehla.

4. Mojžišova 4,1-16; Skutky 9,1-9

19. septembra 2023

4.Mojžišova 4 ,1 Hospodin povedal Mojžišovi a Áronovi: 2 Zisti počet Kehátovcov spomedzi Léviovcov podľa ich rodov a rodín, 3 všetkých od tridsaťročných až po päťdesiatročných, ktorí sú povinní slúžiť a pracovať pri stane stretávania. 4 Toto bude práca Kehátovcov pri stane stretávania: budú sa starať o svätosväté veci. 5 Skôr než sa tábor vydá na pochod, príde Áron a jeho synovia, snímu vnútornú oponu a zakryjú ňou archu svedectva. 6 Potom na ňu položia prikrývku z tachašovej kože a na to prestrú prikrývku z fialového purpuru a zastrčia žrde. 7 Na stôl pre posvätné chleby prestrú rúcho z fialového purpuru a dajú naň misy, čaše, obetné misky a kanvice na nápojovú obetu; vždy bude na ňom aj chlieb. 8 Na to prestrú karmazínové rúcho, zakryjú ho prikrývkou z tachašovej kože a zastrčia žrde. 9 Potom vezmú prikrývku z fialového purpuru a zakryjú svietnik na osvetľovanie, jeho lampy, nožnice na knôty, panvice na oheň a všetky nádoby na olej, ktoré sa používajú pri jeho obsluhe. 10 Zabalia ho so všetkým náradím do prikrývky z tachašovej kože a položia ho na nosidlá. 11 Na zlatý oltár položia prikrývku z fialového purpuru a prestrú naň prikrývku z tachašovej kože a zastrčia žrde. 12 Potom vezmú všetko bohoslužobné náradie používané vo svätyni, položia to na rúcho z fialového purpuru, zakryjú prikrývkou z tachašovej kože a položia na nosidlá. 13 Potom zbavia oltár mastného popola a rozprestrú naň prikrývku z červeného purpuru. 14 Položia na to všetko náradie, ktoré sa používa pri obsluhe: panvice na oheň, vidlice, lopaty, kropáče a všetko oltárne náradie. Rozprestrú na to prikrývku z tachašovej kože a zastrčia žrde. 15 Keď Áron a jeho synovia dokončia balenie svätyne a všetkého jej náradia a keď sa tábor pohne, prídu Kehátovci, aby to odniesli. Nesmú sa však dotknúť posvätných predmetov, aby nezomreli. To bude povinnosť Kehátovcov pri stane stretávania. 16 Kňaz Eleazár, syn Árona, bude mať na starosti: olej na osvetľovanie, kadidlo z voňavých látok, ustavičnú obetu, olej na pomazanie. Dozrie na celý príbytok so všetkým, čo je v ňom, na svätyňu a na jej zariadenie.

Skutky 9,1 Šavol sa ešte stále vyhrážal Pánovým učeníkom a dychtil po ich vyvraždení. Prišiel k veľkňazovi 2 a vyžiadal si od neho listy pre synagógy v Damasku, aby mohol vyhľadať mužov i ženy, stúpencov tej cesty, a priviesť ich v putách do Jeruzalema. 3 Ako tak išiel a blížil sa k Damasku, ožiarilo ho svetlo z neba. 4 Padol na zem a počul hlas: Šavol! Šavol! Prečo ma prenasleduješ? 5 Odpovedal: Kto si, Pane? A on povedal: Ja som Ježiš, ktorého ty prenasleduješ. 6 No vstaň a choď do mesta, tam ti povedia, čo máš robiť. 7 Muži, ktorí šli s ním, ostali stáť nemí od úžasu, lebo počuli hlas, ale nikoho nevideli. 8 Potom Šavol vstal zo zeme, no keď otvoril oči, nič nevidel. Vzali ho teda za ruku a zaviedli do Damasku. 9 Tri dni nevidel, nejedol ani nepil.

Podrobnosti

Dátum:
19. septembra 2023
Udalosť Kategória:

Podrobnosti

Dátum:
19. septembra 2023
Udalosť Kategória: