Nahrávam Udalosti

« All Events

  • Táto udalosť už prebehla.

Ester 7; Zjavenie Jána 20,7-15

5 augusta

Ester 7, 1 Kráľ i Háman prišli znovu popíjať s kráľovnou Ester. 2 Druhého dňa, keď pili víno, kráľ sa zase spýtal Ester: Aké máš želanie? Aj keby to bola polovica kráľovstva, dostaneš to. 3 Kráľovná Ester odpovedala: Ak som získala tvoju priazeň, ó kráľ, a ak je to kráľovi prijateľné, nech mi je darovaný život na moje želanie a život môjho národa na moju žiadosť. 4 Boli sme totiž predaní — ja i môj národ — aby nás vyhubili, zabíjali a zničili. Keby sme mali byť len predaní za otrokov a otrokyne, mlčala by som, lebo naše nešťastie by nestálo za to, aby sa kráľ pre to trápil. 5 Kráľ Ahasvér povedal kráľovnej Ester: Kto a kde je ten, kto hodlá také niečo urobiť? 6 Ester odpovedala: Tým zarytým nepriateľom je tento zlomyseľný Háman. Háman nato zostal celý ohromený pred kráľom a kráľovnou. 7 Vtedy kráľ nahnevaný vstal od popíjania vína a šiel do záhrady pri paláci. Háman vstal, aby si vyprosil život od kráľovnej Ester, lebo videl, že kráľ rozhodol o jeho záhube. 8 Keď sa kráľ vrátil zo záhrady pri paláci do hodovacej miestnosti, Háman práve padal na lôžko, na ktorom odpočívala Ester. Kráľ sa spýtal: Či azda ešte chceš znásilniť kráľovnú za mojej prítomnosti v dome? Keď to slovo vyšlo z kráľových úst, zakryli Hámanovi tvár. 9 Vtedy povedal Charbóna, jeden z eunuchov, kráľovi: Tu je šibenica, ktorú prichystal Háman pre toho Mordochaja, ktorý prehovoril v kráľov prospech. Stojí v Hámanovom dome a je vysoká päťdesiat lakťov. Kráľ povedal: Obeste ho na ňu! 10 Tak obesili Hámana na tú šibenicu, ktorú prichystal Mordochajovi, a kráľov hnev sa utíšil.
Zjavenie Jána 20, 7 A keď sa dovŕši tisíc rokov, satan bude uvoľnený zo svojho väzenia. 8 Vyjde, aby zvádzal národy na štyroch stranách zeme, Góga i Magóga, aby ich zhromaždil do boja. Je ich toľko ako morského piesku. 9 Vyšli na šíru zem a obkľúčili tábor svätých i milované mesto. Zostúpil však oheň z neba a pohltil ich. 10 Diabol, ktorý ich zvádzal, bol vrhnutý do ohnivého a sírového jazera, kde bola aj šelma a falošný prorok. Tam budú mučení vo dne v noci na veky vekov. Súd a veľký biely trón11 Videl som veľký biely trón i toho, ktorý na ňom sedel. Spred neho utiekla zem i nebo a už nebolo pre ne miesta. 12 Videl som mŕtvych, veľkých i malých; stáli pred trónom. A otvorili sa knihy. Aj iná kniha sa otvorila, kniha života. A mŕtvi boli súdení podľa toho, čo bolo napísané v knihách, podľa ich skutkov. 13 Aj more vydalo mŕtvych, ktorí boli v ňom. Aj smrť a podsvetie vydali mŕtvych, ktorí boli v nich. A každý bol súdený podľa svojich skutkov. 14 Smrť a podsvetie boli zvrhnuté do ohnivého jazera. Toto je druhá smrť, ohnivé jazero. 15 A ak sa našiel niekto, kto nebol zapísaný v knihe života, bol hodený do ohnivého jazera.

Podrobnosti

Dátum:
5 augusta
Udalosť Kategória:

Podrobnosti

Dátum:
5 augusta
Udalosť Kategória: