Nahrávam Udalosti

« All Events

  • Táto udalosť už prebehla.

Príslovia 21; Lukáš 22,66-71

20. marca 2023

Príslovia 21, 1 Srdce kráľa je ako prúd vody v Hospodinovej ruke, odvedie ho, kamkoľvek chce.
2 Človeku sa vidí každá cesta správna, lenže srdcia posudzuje Hospodin.
3 Presadzovať spravodlivosť a právo sa Hospodinovi páči viac ako obeta.
4 Povýšenecký pohľad a naduté srdce, hoci sú svetlom pre bezbožníkov, sú hriechom.
5 Plány usilovného iste vedú k zisku, no k nedostatku smeruje každý, kto sa náhli.
6 Poklady získané falošným jazykom sú prchavou parou pre tých, čo hľadajú smrť.
7 Bezbožníkov zachváti záhuba, pretože odmietajú konať podľa práva.
8 Kľukatá je cesta vinníka, ale konanie čistého je správne.
9 Lepšie je bývať v kúte na streche, než spolu s hašterivou ženou v jednom dome.
10 Duša bezbožníka dychtí po zle, blížny nenájde v jeho očiach zľutovanie.
11 Keď trestajú posmešníka, neskúsený múdrie, keď poúčajú múdreho, získava poznanie.
12 Spravodlivý pozoruje dom bezbožníka a vrhá bezbožníkov do záhuby.
13 Kto si ucho zapcháva pred krikom bedára, aj keď bude volať, nebude vypočutý.
14 Dar v skrytosti krotí hnev, úplatok vo vrecku prudkú zlosť.
15 Presadzovať právo je pre spravodlivého radosť, no pre páchateľov neprávosti je hrôzou.
16 Človek, čo zblúdil z cesty rozvážnosti, bude spočívať v zhromaždení mŕtvych.
17 Kto obľubuje radovánky, bude trieť biedu, kto má rád víno a olej, nezbohatne.
18 Výkupným za spravodlivého je bezbožník a za statočného zradca.
19 Lepšie je bývať v púštnej krajine ako s hašterivou a mrzutou ženou.
20 V príbytku múdreho je vzácny poklad a olej, hlupák ich však premrhá.
21 Kto sa usiluje o spravodlivosť a milosrdenstvo, nachádza život, spravodlivosť a slávu.
22 Múdry vystúpi do mesta hrdinov a zbúra baštu, na ktorú sa spoliehali.
23 Kto si stráži ústa a jazyk, stráži svoju dušu pred úzkosťami.
24 Pyšný nafúkanec, nazývaný posmešník, vyčíňa vo svojej bezočivej pýche.
25 Žiadostivosť usmrtí lenivca, lebo jeho ruky sa štítia práce.
26 Celý deň žiada viac a viac, spravodlivý však rozdáva a nešetrí.
27 Obeta bezbožníkov je ohavnosť, tým skôr, keď sa obetuje so zlým úmyslom.
28 Falošný svedok zahynie, dobrý poslucháč však bude vždy vypovedať.
29 Bezbožník vystupuje s bezočivou tvárou, čestný však dáva pozor na svoju cestu.
30 Nijaká múdrosť ani rozumnosť, ani rada neplatia pred Hospodinom.
31 Kôň je pripravený na deň boja, ale víťazstvo dáva Hospodin.

Lukáš 22, 66 Keď sa rozvidnilo, zišli sa starší z ľudu, veľkňazi a zákonníci, predviedli ho pred veľradu 67 a hovorili: Ak si Mesiáš, povedz nám to! On im odpovedal: Aj keď vám poviem, neuveríte. 68 A keď sa aj spýtam, neodpoviete mi. 69 Ale odteraz bude Syn človeka sedieť po pravici Božej moci. 70 Tu všetci povedali: Si teda Boží Syn? Odpovedal im: Vy hovoríte, že som. 71 Oni povedali: Načo ešte potrebujeme svedectvo? Sami sme to počuli z jeho úst.

Podrobnosti

Dátum:
20. marca 2023
Udalosť Kategória:

Podrobnosti

Dátum:
20. marca 2023
Udalosť Kategória: