Nahrávam Udalosti

« All Events

  • Táto udalosť už prebehla.

Zachariáš 5; Ján 12,12-19

24 februára

Zachariáš 5, 1 Znovu som zodvihol zrak, pozrel som a videl som letiaci zvitok. 2 Spýtal sa ma: Čo vidíš? Odpovedal som: Vidím letiaci zvitok, jeho dĺžka je dvadsať lakťov a šírka desať lakťov. 3 Povedal mi: To je kliatba, ktorá vychádza na celú krajinu; každý zlodej a každý, kto krivo prisahá, ňou bude odtiaľto odstránený. 4 Vyvediem ju — znie výrok Hospodina zástupov — vojde do domu zlodeja a do domu toho, kto krivo prisahá v mojom mene; usadí sa v jeho dome a úplne ho zničí — jeho trámy aj jeho kamene. 5 Potom vyšiel anjel, ktorý hovoril so mnou, a povedal mi: Zodvihni zrak a pozri, čo to vychádza! 6 Spýtal som sa: Čo je to? Odpovedal: To sa ukazuje éfa. A pokračoval: To je zjav celej krajiny. 7 Vtom sa zdvihla olovená pokrievka a jedna žena sedela uprostred éfy. 8 Povedal: Toto je bezbožnosť. Sotil ju do éfy a jej otvor zakryl oloveným poklopom. 9 Zodvihol som zrak, pozrel som a videl som prichádzať dve ženy: vietor im dvíhal krídla — mali totiž krídla podobné krídlam bociana — zdvihli éfu medzi zem a nebo. 10 Vtedy som sa spýtal anjela, ktorý hovoril so mnou: Kam berú tú éfu? 11 Odpovedal mi: Chcú jej postaviť dom v krajine Šineár. Keď ho pripravia, tam ju položia na jej podstavec.

Ján 12, 12 Na druhý deň sa veľké množstvo ľudí, ktorí prišli na sviatky, dopočulo, že Ježiš prichádza do Jeruzalema. 13 Nabrali palmových ratolestí, vyšli mu v ústrety a volali: Hosanna, Požehnaný, ktorý prichádza v mene Pánovom, kráľ Izraela! 14 Ježiš si našiel osliatko, posadil sa naň, ako je napísané: 15 Neboj sa, dcéra Sion, hľa, tvoj kráľ prichádza, sediac na osliatku! 16 Jeho učeníci tomu spočiatku nerozumeli, ale keď bol Ježiš oslávený, rozpamätali sa, že to bolo napísané o ňom a že sa tak stalo. 17 Zástup, ktorý bol s ním vtedy, keď vyvolal Lazára z hrobu a keď ho vzkriesil z mŕtvych, vydával o tom svedectvo. 18 Preto mu vyšiel v ústrety veľký zástup, lebo počuli, že urobil toto znamenie. 19 Vtedy si farizeji hovorili medzi sebou: Vidíte, že nič nezmôžete. Hľa, svet odišiel za ním!

Podrobnosti

Dátum:
24 februára
Udalosť Kategória:

Podrobnosti

Dátum:
24 februára
Udalosť Kategória: