Nahrávam Udalosti

« All Events

  • Táto udalosť už prebehla.

Zachariáš 6; Ján 12,20-26

25 februára

Zachariáš 6, 1 Znova som zodvihol zrak, pozrel som a videl som štyri vozy vystupovať spomedzi dvoch vrchov; vrchy boli bronzové. 2 V prvom voze boli ryšavé kone, v druhom čierne, 3 v treťom biele a vo štvrtom voze kone strakaté a mocné. 4 Ozval som sa a spýtal som sa anjela, ktorý hovoril so mnou: Čo je to, pán môj? 5 Anjel mi odvetil: To sú štyri nebeské vetry, ktoré vychádzajú z miesta, kde stáli pred Pánom celej zeme. 6 Voz s čiernymi koňmi ide do severnej krajiny, za nimi vychádzajú biele kone, strakaté však idú do južnej krajiny. 7 Vyšli mocné a usilovali sa prejsť krížom-krážom zem. Povedal: Choďte, prejdite zemou! A tak prešli zem krížom-krážom. 8 Potom na mňa zavolal a riekol mi: Pozri sa, tie, čo idú do severnej krajiny, mi v severnej krajine upokoja ducha. 9 Potom mi zaznelo slovo Hospodina: 10 Vezmi od zajatcov, z pokolenia Cheldaja, Tóbiju a Jedaju,  čo prišli z Babylonu, a choď v ten istý deň do domu Jóšiju, syna Cefanju, 11 a vezmi striebro a zlato. Urob korunu a polož ju na hlavu veľkňaza Jozuu, syna Jócadaka. 12 Povedz mu: Takto hovorí Hospodin zástupov: Pozri, muž, ktorého meno je Výhonok, vyrastie na svojom mieste a vybuduje Hospodinov chrám. 13 On vybuduje Hospodinov chrám, poctia ho slávou a bude sedieť a panovať na svojom tróne; kňaz bude pri jeho tróne a medzi oboma bude zhoda. 14 Koruna bude v Hospodinovom chráme pamiatkou na Chelema, Tóbiju, Jedaju a Chéna, synov Cefanju. 15 Aj tí, čo sú vzdialení, prídu a budú budovať Hospodinov chrám. A tak poznáte, že ma k vám poslal Hospodin zástupov. Stane sa to, ak budete pozorne počúvať hlas Hospodina, svojho Boha.

Ján 12, 20 Niektorí z tých, čo prišli na sviatky vykonať poklonu Bohu, boli Gréci. 21 Pristúpili k Filipovi, ktorý bol z galilejskej Betsaidy, a prosili ho: Pane, chceme vidieť Ježiša! 22 Filip šiel a povedal to Ondrejovi. Ondrej a Filip to šli povedať Ježišovi. 23 Ježiš im povedal: Prišla hodina, aby bol oslávený Syn človeka. 24 Amen, amen, hovorím vám: Ak pšeničné zrno, ktoré padne do zeme, neodumrie, zostane samo. Ale ak odumrie, prinesie veľkú úrodu. 25 Kto miluje svoj život, stratí ho, a kto svoj život na tomto svete nenávidí, zachová si ho pre večný život. 26 Ak mi niekto slúži, nech ma nasleduje, a kde som ja, tam bude aj môj služobník. Ak mi niekto slúži, toho Otec poctí.

Podrobnosti

Dátum:
25 februára
Udalosť Kategória:

Podrobnosti

Dátum:
25 februára
Udalosť Kategória: