Nahrávam Udalosti

« All Events

  • Táto udalosť už prebehla.

Zachariáš 7; Ján 12,27-33

26 februára

Zachariáš 7, 1 Vo štvrtom roku kráľa Dária, štvrtý deň deviateho mesiaca kislev zaznelo slovo Hospodina Zachariášovi. 2 Vtedy Bét-El poslal Sar-Ecera, Regem-Melecha a jeho mužov obmäkčiť Hospodina 3 a spýtať sa kňazov, ktorí sú pri dome Hospodina zástupov, a prorokov: Mám plakať a postiť sa v piatom mesiaci, ako som to robil už toľké roky? 4 Nato mi zaznelo slovo Hospodina zástupov: 5 Povedz všetkému ľudu krajiny i kňazom: Keď sa postíte a nariekate v piatom a siedmom mesiaci — a je to už sedemdesiat rokov — naozaj sa postíte kvôli mne? 6 A keď jete a pijete, či nie kvôli sebe jete a pijete? 7 Či to nie sú slová, ktoré ohlasoval Hospodin prostredníctvom dávnych prorokov, keď bol Jeruzalem obývaný a žil v pokoji, aj s okolitými mestami, a keď bol obývaný Negev aj Šefela? 8 Potom slovo Hospodina zaznelo Zachariášovi: 9 Takto hovorí Hospodin zástupov: Na súde spravodlivo súďte a preukazujte si navzájom milosrdenstvo a láskavosť! 10 Vdovy, siroty, cudzincov a chudobných neutláčajte a vo svojich srdciach nezmýšľajte zle jeden o druhom! 11 Nevenovali mu však pozornosť, obrátili sa chrbtom a zapchali si uši, aby nepočuli. 12 Srdce si zatvrdili ako kremeň a nepočúvali zákon ani slová, ktoré im Hospodin zástupov poslal prostredníctvom svojho ducha cez dávnych prorokov. Preto ich postihol veľký hnev Hospodina zástupov. 13 Keď volal, nepočúvali. Tak nech si len volajú, nebudem ich počúvať, hovorí Hospodin zástupov. 14 A rozptýlil som ich medzi všetky národy, ktoré nepoznali. Krajina po nich spustla tak, že už nechodili sem a tam. Takto urobili nádhernú zem pustatinou.

Ján 12, 27 Teraz je moja duša vzrušená. Čo mám povedať: Otče, zachráň ma pred touto hodinou? Ale veď práve pre túto hodinu som prišiel. 28 Otče, osláv svoje meno! Tu zaznel z neba hlas: Už som oslávil a ešte oslávim. 29 A zástup, ktorý tam stál a počul to, hovoril: Zahrmelo. Iní vraveli: Prehovoril k nemu anjel. 30 Ježiš povedal: Nie kvôli mne zaznel tento hlas, ale kvôli vám. 31 Teraz je súd nad týmto svetom, teraz bude knieža tohto sveta vyhodené von. 32 A ja, keď budem vyzdvihnutý zo zeme, všetkých pritiahnem k sebe. 33 To povedal, aby naznačil, akou smrťou má zomrieť.

Podrobnosti

Dátum:
26 februára
Udalosť Kategória:

Podrobnosti

Dátum:
26 februára
Udalosť Kategória: