2. apríla 2017
Bible Text: Žalm 39,5 | kazateľ: Mária Wiesnerová | Series: História Radostného srdca
Bible Text: Žalm 139,23-24 | kazateľ: Mária Wiesnerová | Series: História Radostného srdca
22. januára 2017
Bible Text: 1 Ján 1,1-3 | kazateľ: Mária Wiesnerová | Series: História Radostného srdca
15. januára 2017
Bible Text: Žalm 44,1-4 | kazateľ: Peter Mekýš | Series: História Radostného srdca