Bible Text: Žalm 139,23-24 | kazateľ: Mária Wiesnerová | Series: História Radostného srdca