Životné otázky
19. marca 2017
kazateľ:
Passage: Žalm 139,23-24
Topics: