Bible Text: Žalm 44,1-4 | kazateľ: Peter Mekýš | Series: História Radostného srdca