Príbeh nášho spoločenstva
15. januára 2017
Kazateľ:
Passage: Žalm 44,1-4
Topics: