Bible Text: Žalm 39,5 | kazateľ: Mária Wiesnerová | Series: História Radostného srdca