kazateľ: Petr Šimmer | Series: Zborová 2018

kazateľ: Vlasta Šimmerová | Series: Zborová 2018

kazateľ: Petr Šimmer | Series: Zborová 2018

kazateľ: Petr Šimmer | Series: Zborová 2018

Bible Text: Kološanom 1,28-2,3 | kazateľ: Miro Tóth | Series: Duchovný boj

kazateľ: Miloš Kačírek | Series: Zborová 2017

Bible Text: Ján 4,24; Žid 7,25; Žid 9,24 | kazateľ: Stefan Horn | Series: Zborová 2016