12. novembra 2017
Bible Text: Kološanom 1,28-2,3 | kazateľ: Miro Tóth | Series: Duchovný boj
10. augusta 2016
Bible Text: Ján 4,24; Žid 7,25; Žid 9,24 | kazateľ: Stefan Horn | Series: Zborová 2016