Zborová 2018-duchovný boj 2.časť

kazateľ: Petr Šimmer | Series: Zborová 2018