Zborová 2018-duchovný boj 4.časť
16. augusta 2018
kazateľ:
Série:
Témy: