Duchovný boj
12. novembra 2017
kazateľ:
Série:
Passage: Kološanom 1,28-2,3
Témy: