Zborová 2018-duchovný boj 3.časť
15. augusta 2018
kazateľ:
Série:
Témy: