Druhá nedeľa doma

Milí priatelia, aj túto nedeľu zostávame doma. Včera som telefonoval s Mirom Thótom (Forestom), všetkých pozdravuje.  Tento krát sa môžeme pridať k živému vysielaniu ich zhromaždenia. Začína o 9, 50 hod. chválami a 10, 50 hod. bude mať Štefan Horn kázeň. Podrobnosti nájdete na ich webovej stránke.

 

Verím, že Štefan prinesie povzbudzujúce slovo do týchto dní.

V Christiane Braňo a Kamila pripravili pre deti bábky.  Nájdete ich na You Tube a Facebooku. https://www.facebook.com/100008921262879/posts/2290795107894509/?funlid=lBmgYgvprMY51kaB

Priatelia, chýbate nám. Nemôžeme sa srdečne pozdraviť, podať si ruku, objať sa a usmiať jeden na druhého. Cnie sa nám  za  spoločnými chválami, za Vašimi svedectvami a modlitbami. Nie je to prejav malej viery a závislosti na človeku. Je to zdravá túžba po živom spoločenstve. Nič virtuálne nám  nenahradí Božiu prítomnosť v spoločnom zhromaždení. Ale tento stav je dočasný a veríme ,že to zvládneme. Dávid si tiež povzdychol,  keď mu chýbalo stretnutie v dome Božom.  Žalmy 42:5  Keď sa rozpomínam na to, vylievam v sebe svoju dušu, že som chodieval so zástupom a vodieval som ich až do domu Božieho s hlasom spevu a chvály, slávnostné množstvo. Tak ako on našiel vždy východisko v Bohu, môžeme aj my.  Ježiš nám ukázal a priniesol Otcovu lásku. Preto veríme, že  napriek oddeleniu sa máte dobre a držíte sa nášho milovaného Pána. Modlíme sa za vás a žehnáme pokoj a zdravie.

Prajeme Vám veľa požehnania a blízkosti Pánovej.

S láskou

Peter a Silvia