Štvrtá nedeľa – posledná pred Veľkou nocou

Priatelia, blíži sa Veľká noc. Pre nás, čo žijeme s Kristom je dôležité vedieť, že po piatku príde aj nedeľa. Po utrpení Ježiša na kríži prišlo aj jeho vzkriesenie.  Po smrti prichádza večný život v novom Jeruzaleme, kde už nebudú rúška a karantény, ale spoločenstvo tých, ktorí sú zapísaní v knihe života. Apoštol Ján  nám v Zjavení  odkázal: ,,Videl som nové nebo a novú zem, lebo prvé nebo a prvá zem sa pominuli a ani mora už niet.  A videl som, ako z neba od Boha zostupuje sväté mesto, nový Jeruzalem, pripravené ako nevesta ozdobená pre svojho ženícha. Od trónu som počul mohutný hlas: Pozri, Boží stan je s ľuďmi. Boh bude s nimi prebývať a oni budú jeho ľudom; on sám, ich Boh, bude s nimi.  Zotrie im z očí každú slzu a smrť už viac nebude, ani smútok, ani nárek, ani bolesť už nebude, lebo čo bolo skôr, sa pominulo.“ Je čas prípravy na nové veci, a teraz aj novým spôsobom.

Pred týždňom sme sa prvýkrát spojili cez internet. Veľmi nás  potešili vaše priame pozdravy a vstupy. Vnímali sme, že sme spolu, a boli sme z toho skutočne potešení. Veríme, že aj dnes budeme mať požehnané stretnutie. Tu je odkaz na pripojenie.

Prajeme Vám radostnú myseľ s Ježišom.

Peter a Silvia