Ako ďalej?

Milí priatelia, dnes zostávame prvýkrát v nedeľu doma. Nestretneme sa a nebudeme spolu oslavovať nášho Pána, no aj v tomto prípade pre mňa platí slovo z 1. Samuelovej 15:22: ,,No, Samuel riekol: Či azda má Hospodin takú záľubu v zápalných a v iných obetiach bitných, ako aby niekto poslúchal na hlas Hospodinov? Hľa, poslúchať je lepšie ako obetovať a pozorovať na slovo Hospodinovo ako donášať tuk baranov.“

To najviac a najdôležitejšie je v tomto čase hľadať Božiu tvár, aby sme boli s Ježišom a On nás mohol ochrániť pred temnotou a strachom ktoré sa šíria okolo nás. Len tak môžeme tento čas využiť a s radostnou tvárou povzbudzovať iných a prinášať Krista. Za každých okolností pre nás platí, že dôležitý nie je náš aktuálny stav, ale náš vzťah s Bohom.  Strach a panika nie je na mieste, ,,lebo nám nedal Boh ducha bojazlivosti, ale moci a lásky a zdravého rozumu.“ (2 Timoteovi 1:7)

Je najlepší čas lámať chlieb po domoch a prijať tak povzbudenie.

Prajeme Vám veľa požehnania a blízkosti Pánovej.

Keď príde čas stretnúť sa dáme vedieť.

Peter a Silvia