Nahrávam Udalosti

« All Events

  • Táto udalosť už prebehla.

Ozeáš 3; Rímskym 11,25-36

15 mája

Ozeáš 3, 1 Hospodin mi opäť povedal: Miluj ženu, ktorá miluje zlo a cudzoloží, práve tak ako Hospodin miluje Izraelitov, ktorí sa obracajú k iným bohom a majú radi hroznové koláče. 2 Kúpil som ju teda za pätnásť strieborných, chómer jačmeňa a džbán vína. 3 Povedal som jej: Dlho zostaneš u mňa. Nebudeš smilniť a nebudeš mať muža a ani ja s tebou nebudem mať nič, 4 lebo dlho zostanú Izraeliti bez kráľa, kniežat, bez obety, maceby, efódu a terafím. 5 Potom sa Izraeliti obrátia a budú hľadať Hospodina, svojho Boha, a Dávida, svojho kráľa. S bázňou sa obrátia k Hospodinovi a jeho dobrote v čase, ktorý príde.

Rímskym 11, 25 Nechcem totiž, bratia, aby ste nepoznali toto tajomstvo — aby ste neboli múdri sami pre seba —, že časť Izraela sa zatvrdila dovtedy, kým nevojde plný počet pohanov 26 a takto bude celý Izrael spasený, ako je napísané: Zo Siona príde vysloboditeľ, odvráti bezbožnosť od Jákoba. 27 A toto bude moja zmluva pre nich, keď odstránim ich hriechy. 28 Vzhľadom na evanjelium sú nepriateľmi kvôli vám, ale podľa vyvolenia sú milovaní kvôli otcom. 29 Veď neodvolateľné sú Božie dary milosti a povolanie. 30 Lebo tak, ako ste vy kedysi neposlúchali Boha, ale teraz ste dosiahli milosrdenstvo pre ich neposlušnosť, 31 tak aj títo teraz upadli do neposlušnosti, aby sa vám dostalo milosrdenstvo, aby aj oni dosiahli milosrdenstvo. 32 Boh totiž všetkých spolu uzavrel do neposlušnosti, aby sa nad všetkými zľutoval. 33 Ó, hĺbka Božieho bohatstva, múdrosti a poznania! Aké nepochopiteľné sú jeho súdy a aké nevyspytateľné jeho cesty. 34 Veď kto poznal Pánovo zmýšľanie? Alebo kto bol jeho radcom? 35 Alebo kto mu vopred niečo dal, aby mu to musel vrátiť? 36 Veď od neho, prostredníctvom neho a pre neho je všetko, jemu sláva naveky. Amen.

Podrobnosti

Dátum:
15 mája
Udalosť Kategória:

Podrobnosti

Dátum:
15 mája
Udalosť Kategória: