Priatelia, toto je tretia nedeľa čo zostávame doma.Dnes by sme sa Vám chceli prihovoriť  cez video. Tu je link na chvály a pozdrav začneme 10 15. Ďakujem všetkým čo pomáhali s prípravou. Dúfam, že budete mať z ich služby úžitok a povzbudenie. Sú to pre nás úplne nové spôsoby odovzdávania posolstva. Ak by neprišla takáto doba, nikdy by som sa k tomuto spôsobu nedostal. Rád vás vidím a som s vami. Sme spoločenstvo vzťahov, teraz je príležitosť a čas prehĺbiť a budovať to najdôležitejšie obecenstvo z ktorého žijeme. Ide o priateľstvo s Ježišom. Zabojujme oň, posilnime ho. Nenechajme sa stiahnuť  správami, politikou a negatívnymi vyhliadkami do budúcnosti. Sme ľudia šťastnej budúcnosti a nádeje. Jeremiáš 29:11  Lebo ja znám myšlienky, ktoré myslím o vás, hovorí Hospodin, myšlienky pokoja a nie zlého, aby som vám dal šťastnú budúcnosť a vaše očakávanie.

Prajem vám pevné zakotvenie v Kristovi.

Peter

Milí priatelia, aj túto nedeľu zostávame doma. Včera som telefonoval s Mirom Thótom (Forestom), všetkých pozdravuje.  Tento krát sa môžeme pridať k živému vysielaniu ich zhromaždenia. Začína o 9, 50 hod. chválami a 10, 50 hod. bude mať Štefan Horn kázeň. Podrobnosti nájdete na ich webovej stránke.

 

Verím, že Štefan prinesie povzbudzujúce slovo do týchto dní.

V Christiane Braňo a Kamila pripravili pre deti bábky.  Nájdete ich na You Tube a Facebooku. https://www.facebook.com/100008921262879/posts/2290795107894509/?funlid=lBmgYgvprMY51kaB

Priatelia, chýbate nám. Nemôžeme sa srdečne pozdraviť, podať si ruku, objať sa a usmiať jeden na druhého. Cnie sa nám  za  spoločnými chválami, za Vašimi svedectvami a modlitbami. Nie je to prejav malej viery a závislosti na človeku. Je to zdravá túžba po živom spoločenstve. Nič virtuálne nám  nenahradí Božiu prítomnosť v spoločnom zhromaždení. Ale tento stav je dočasný a veríme ,že to zvládneme. Dávid si tiež povzdychol,  keď mu chýbalo stretnutie v dome Božom.  Žalmy 42:5  Keď sa rozpomínam na to, vylievam v sebe svoju dušu, že som chodieval so zástupom a vodieval som ich až do domu Božieho s hlasom spevu a chvály, slávnostné množstvo. Tak ako on našiel vždy východisko v Bohu, môžeme aj my.  Ježiš nám ukázal a priniesol Otcovu lásku. Preto veríme, že  napriek oddeleniu sa máte dobre a držíte sa nášho milovaného Pána. Modlíme sa za vás a žehnáme pokoj a zdravie.

Prajeme Vám veľa požehnania a blízkosti Pánovej.

S láskou

Peter a Silvia

Milí priatelia, dnes zostávame prvýkrát v nedeľu doma. Nestretneme sa a nebudeme spolu oslavovať nášho Pána, no aj v tomto prípade pre mňa platí slovo z 1. Samuelovej 15:22: ,,No, Samuel riekol: Či azda má Hospodin takú záľubu v zápalných a v iných obetiach bitných, ako aby niekto poslúchal na hlas Hospodinov? Hľa, poslúchať je lepšie ako obetovať a pozorovať na slovo Hospodinovo ako donášať tuk baranov.“

To najviac a najdôležitejšie je v tomto čase hľadať Božiu tvár, aby sme boli s Ježišom a On nás mohol ochrániť pred temnotou a strachom ktoré sa šíria okolo nás. Len tak môžeme tento čas využiť a s radostnou tvárou povzbudzovať iných a prinášať Krista. Za každých okolností pre nás platí, že dôležitý nie je náš aktuálny stav, ale náš vzťah s Bohom.  Strach a panika nie je na mieste, ,,lebo nám nedal Boh ducha bojazlivosti, ale moci a lásky a zdravého rozumu.“ (2 Timoteovi 1:7)

Je najlepší čas lámať chlieb po domoch a prijať tak povzbudenie.

Prajeme Vám veľa požehnania a blízkosti Pánovej.

Keď príde čas stretnúť sa dáme vedieť.

Peter a Silvia

Žalm 91

91 Žalm. Ochrana Najvyššieho. 

 

1 Prebývam v skrýši Najvyššieho,

a preto odpočívam v tôni Všemohúceho,

2 a hovorím Pánovi:

Moje útočisko, hrad môj,

môj Boh, ja v Teba dúfam!

3 Lebo Ty ma vytrhneš z pasce lovca,

Ty ma vyslobodíš od ničivej nákazy.

4 Peruťami svojimi ma prikryješ,

nájdem útočisko pod Tvojimi krídlami;

Tvoja vernosť a pravda

je mojím obranným štítom.

5 Nočného strachu nebudem sa báť,

ani striel a šípov, čo cez deň lietajú,

6 ani nákazy, čo sa zakráda po zotmení,

ani epidémie, čo napoludnie pustoší.

7 Aj keď ich padne tisíc po mojom boku

a desaťtisíc po mojej pravici,

ku mne (a mojej rodine) sa to nepriblíži.

8 Uvidím vlastnými očami a

uzriem odplatu bezbožných.

9 Pretože hovorím: Ty si Pane, moje útočisko,

Najvyššieho som si postavil za príbytok,

10 preto sa mi nestane nič zlé,

a žiadna rana ani nákaza

sa nepriblíži k môjmu príbytku.

11 Lebo o mne prikázal svojim anjelom,

aby ma strážili na všetkých mojich cestách.

12 Na rukách ma ponesú,

aby som sa nepotkol a

neudrel si nohu o kameň.

13 Po levoch a zmijách budem kráčať,

pošliapem levíča i draka.

14 Vyslobodíš ma, lebo sa láskou viniem k Tebe,

a ochrániš ma, lebo poznám Tvoje meno.

15 Budem na Teba volať a Ty mi odpovieš;

budeš so mnou v súžení,

vyslobodíš ma a poctíš ma.

16 Nasýtiš ma dlhým životom

a dáš mi vidieť Tvoje spasenie!

Ďakujem ti Pane!