22. januára 2019
Kazateľ : Štefan Horn
23. októbra 2016
kazateľ: Janka Rosová