Dnes viac ako predchádzajúce nedele skúsme prežiť dotyk Ježiša Krista. Naše zhromaždenia ma často  vtiahnu do Jeho blízkosti skoro automaticky. Niekedy už samotné stretnutie s vami pred začiatkom  vo mne vyvolajú predzvesť neobyčajných chvíľ.  Sú pre mňa vždy slávnosťou a veľkým povzbudením.  Očakávajme spolu prítomnosť Ducha svätého medzi nami a v našich domovoch aj počas týchto internetových prenosov.

Drahí priatelia,

prajeme vám radostnú nedeľu.

Dnes síce trošku prší, no jarný dážď  je  požehnanie od Boha.  Modlime sa za  našu krajinu. Veľmi to teraz potrebuje.

Zhromaždenie cez internet začne o 10 00.  Tu je odkaz.

Slovo má Denis a pripájame aj jedno pekné svedectvo.

Vaši Peter a Silvia

 

V tento slávnostný deň som sa vždy veľmi tešil do zboru. Už v oblečení  bratov a sestier bolo vnímať výnimočnosť tohto rána. Deti tiež prichádzali s radostným očakávaním. Chvály, spoločná hra, príbeh a slovo len umocnili jedinečnosť tohto rodinného zhromaždenia.  Teraz si musíme vystačiť so stretnutím na  internete.  Tu je odkaz na Veľkonočné zhromaždenie začíname o 10 00. Spôsob a forma stretnutia sa zmenila, ale posolstvo Veľkonočných sviatkov zostalo rovnaké. Nestratilo nič zo svojej slávy. Ježiš po  smrti ukrižovaním a pochovaním do hrobu vstal z mŕtvych a my s ním. Buďte naplnení radosťou z tejto úžasnej  správy. Hrob je prázdny. Sláva Bohu.

Peter

Priatelia, blíži sa Veľká noc. Pre nás, čo žijeme s Kristom je dôležité vedieť, že po piatku príde aj nedeľa. Po utrpení Ježiša na kríži prišlo aj jeho vzkriesenie.  Po smrti prichádza večný život v novom Jeruzaleme, kde už nebudú rúška a karantény, ale spoločenstvo tých, ktorí sú zapísaní v knihe života. Apoštol Ján  nám v Zjavení  odkázal: ,,Videl som nové nebo a novú zem, lebo prvé nebo a prvá zem sa pominuli a ani mora už niet.  A videl som, ako z neba od Boha zostupuje sväté mesto, nový Jeruzalem, pripravené ako nevesta ozdobená pre svojho ženícha. Od trónu som počul mohutný hlas: Pozri, Boží stan je s ľuďmi. Boh bude s nimi prebývať a oni budú jeho ľudom; on sám, ich Boh, bude s nimi.  Zotrie im z očí každú slzu a smrť už viac nebude, ani smútok, ani nárek, ani bolesť už nebude, lebo čo bolo skôr, sa pominulo.“ Je čas prípravy na nové veci, a teraz aj novým spôsobom.

Pred týždňom sme sa prvýkrát spojili cez internet. Veľmi nás  potešili vaše priame pozdravy a vstupy. Vnímali sme, že sme spolu, a boli sme z toho skutočne potešení. Veríme, že aj dnes budeme mať požehnané stretnutie. Tu je odkaz na pripojenie.

Prajeme Vám radostnú myseľ s Ježišom.

Peter a Silvia