Veľkonočná nedeľa.

 

V tento slávnostný deň som sa vždy veľmi tešil do zboru. Už v oblečení  bratov a sestier bolo vnímať výnimočnosť tohto rána. Deti tiež prichádzali s radostným očakávaním. Chvály, spoločná hra, príbeh a slovo len umocnili jedinečnosť tohto rodinného zhromaždenia.  Teraz si musíme vystačiť so stretnutím na  internete.  Tu je odkaz na Veľkonočné zhromaždenie začíname o 10 00. Spôsob a forma stretnutia sa zmenila, ale posolstvo Veľkonočných sviatkov zostalo rovnaké. Nestratilo nič zo svojej slávy. Ježiš po  smrti ukrižovaním a pochovaním do hrobu vstal z mŕtvych a my s ním. Buďte naplnení radosťou z tejto úžasnej  správy. Hrob je prázdny. Sláva Bohu.

Peter