Deň Jeho prítomnosti- druhá nedeľa po Veľkej noci

Dnes viac ako predchádzajúce nedele skúsme prežiť dotyk Ježiša Krista. Naše zhromaždenia ma často  vtiahnu do Jeho blízkosti skoro automaticky. Niekedy už samotné stretnutie s vami pred začiatkom  vo mne vyvolajú predzvesť neobyčajných chvíľ.  Sú pre mňa vždy slávnosťou a veľkým povzbudením.  Očakávajme spolu prítomnosť Ducha svätého medzi nami a v našich domovoch aj počas týchto internetových prenosov.