Drahí priatelia,

prajeme vám radostnú nedeľu.

Dnes síce trošku prší, no jarný dážď  je  požehnanie od Boha.  Modlime sa za  našu krajinu. Veľmi to teraz potrebuje.

Zhromaždenie cez internet začne o 10 00.  Tu je odkaz.

Slovo má Denis a pripájame aj jedno pekné svedectvo.

Vaši Peter a Silvia