Aj na Letnice doma.

Ježiš Kristus je ten istý včera, dnes i naveky. Duch svätý  sa môže dnes prejavovať  tak isto, ako sa prejavil 50 dní po vzkriesení. Dnes je najlepší čas byť s Ním.On je najbližšie k nám ako kto môže byť. Záleží na našom očakávaní, otvorení sa a túžbe. Boh zoslal dnes z neba vytúžený a tak potrebný dážď na našu krajinu a posiela aj svojho Ducha Svätého. Verím, že nebude chýbať vo vašich domácnostiach, keď budeme spolu chváliť nášho Pána.
Tu je odkaz na dnešné zhromaždenie.
Popoludní sa môžeme pridať prostredníctvom obrazovky k slovensko-českému Dňu vďačnosti.
Prajeme požehnanú nedeľu.
Peter a Silvia