Zhromaždenie v nedeľu 9.8. nebude

,

Zhromaždenie v nedeľu 9.8. nebude.

Opäť sa stretneme 16.8. v Unisporte.

Prajeme požehnané letné a dovolenkové dni.

Sk Rs