Kazateľ: Pavol Strežo | Series: Zborová dovolenka 2020

Kazateľ: Ludvik Kováčik | Series: Zborová dovolenka 2020

Kazateľ: Blahovci | Series: Zborová dovolenka 2020

Kazateľ: Mária Wiesnerová, Peter Wiesner | Series: Zborová dovolenka 2020

Kazateľ: Peter Mekýš | Series: Zborová dovolenka 2020