10. decembra 2017
Bible Text: Ján 21 | kazateľ: Denis Blaho
9. apríla 2017
Bible Text: Ján 10,10 | kazateľ: Stewart Elman
5. februára 2017
Bible Text: Ján 3,16 | kazateľ: Stefan Horn
20. novembra 2016
Bible Text: Ján 10,10; Luk 4,18 | kazateľ: Peter Mekýš
2. októbra 2016
Bible Text: Ján 3 | kazateľ: Igor Rosa | Series: Znovuzrodenie
11. septembra 2016
Bible Text: Ján 12,24 | kazateľ: Mária Wiesnerová | Series: Znovuzrodenie
10. augusta 2016
Bible Text: Ján 4,24; Žid 7,25; Žid 9,24 | kazateľ: Stefan Horn | Series: Zborová 2016