Čo s horkosťou
20. novembra 2016
kazateľ:
Passage: Ján 10,10; Luk 4,18
Topics: ,