Ako prekonať odmietnutie 1, príbeh Mojžiša
21. augusta 2016
Kazateľ:
Passage: Ex 2,11