Duchovný boj za seba,rodinu a spoločenstvo

kazateľ: Miloš Kačírek | Series: Zborová 2017