O srdci ,v ktorom prebýva Ježiš

Kazateľ: Peter Mekýš