Všetko čo robíme,robme pre Ježiša

Bible Text: Jn 1:1-14 | Kazateľ: Peter Mekýš