Všetko čo robíme,robme pre Ježiša
5. januára 2020
Kazateľ:
Passage: Jn 1:1-14